> O nas   > Og贸lne warunki handlowe

  Wydrukuj       

Pa艅stwo:

Irlandia

Og贸lne warunki handlowe

 

wa偶ne od 1 wrze艣nia 1999 r., przedruk 10 lutego 2002 r.

Informacje og贸lne

 

Poprzez udzielenie zlecenia, zamawiaj膮cy wyra偶a zgod臋 na warunki dostawy i p艂atno艣ci. Ceny ustalane s膮 na podstawie kalkulacji koszt贸w obowi膮zuj膮cej listy cen.

Zastrzega si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany warunk贸w koszt贸w oraz innych warunk贸w.

Artyku艂y bez specjalnego zlecenia klienta wysy艂amy najta艅szym rodzajem przesy艂ki.

W przypadku 偶ycze艅 klienta dotycz膮cych szczeg贸lnej formy przesy艂ki, koszty z ni膮 zwi膮zane doliczone zostan膮 do rachunku.

Czas dostawy jest podany w przybli偶eniu i niewi膮偶膮cy. Jakiekolwiek odszkodowanie za szkod臋 zwi膮zan膮 z nieterminow膮 dostaw膮 przesy艂ki jest wykluczone.

 

Zastrze偶enie w艂asno艣ci

Do czasu uiszczenia ca艂kowitej op艂aty towar stanowi w艂asno艣膰 firmy TUNZE Aquarientechnik GmbH. Weksle i czeki uznaje si臋 za zap艂at臋 dopiero po ich nieodwo艂alnym zrealizowaniu. 呕膮dania wobec ju偶 sprzedanego, lecz dotychczas nieop艂aconego towaru, do momentu uiszczenia zap艂aty, uznaje si臋 za odst膮pienie na rzecz naszej firmy.

W przypadku zw艂oki zap艂aty, firma TUNZE Aquarientechnik GmbH ma prawo naliczy膰 odsetki za op贸藕nienie w wysoko艣ci 1 proc. powy偶ej stawki w艂asnej stopy dyskontowej.

 

Uszkodzenia w czasie transportu
Wszystkie wysy艂ki dostarczane s膮 na rachunek i odpowiedzialno艣膰 odbiorcy. Na 偶yczenie klienta istnieje mo偶liwo艣膰 sporz膮dzenia ubezpieczenia transportowego. Towar po dotarciu na miejsce nale偶y dok艂adnie skontrolowa膰. Uszkodzenia powsta艂e w czasie transportu nale偶y zg艂asza膰 w przeci膮gu 24 godzin od otrzymania przesy艂ki do instytucji, kt贸ra dostarczy艂a przesy艂k臋: urz臋du pocztowego, firmy przewozowej lub kurierskiej. Pokrycie przez firm臋 TUNZE koszt贸w szk贸d powsta艂ych w czasie transportu produkt贸w jest niemo偶liwe.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nale偶y w przeci膮gu 3 dni dostarczy膰 opini臋 o szkodzie do firmy TUNZE. Pozosta艂e reklamacje dotycz膮ce produktu zg艂asza膰 nale偶y w przeci膮gu 14 dni faksem lub listem poleconym do dostawcy.

Wysy艂ki uprzednio nie zg艂oszone, a wysy艂ane zwrotnie do firmy TUNZE Aquarientechnik GmbH, ze wzgl臋d贸w organizacyjnych nie zostan膮 przyj臋te.

 

Miejsce wykonania umowy

Miejscem wykonania um贸w jest miejscowo艣膰 Penzberg. Wszelkie spory wynik艂e ze stosunku umowy kierowa膰 nale偶y do s膮du w艂a艣ciwego dla siedziby sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do z艂o偶enia skargi w miejscu zamieszkania kupuj膮cego. Je偶eli jeden z powy偶szych warunk贸w stanie si臋 bezskuteczny, pozosta艂e obowi膮zuj膮 nadal.

© TUNZE Aquarientechnik GmbH