Care & Culture

Care Panes

Care Panes

Care Panes čistí účinně vnější skla akvárií a všechny hladké povrchy ze skla, plexiskla, plastu, kovu, lakovaného dřeva atd.
Care Panes je kombinací organických biotenzidů s éterickým olejem; snadno a velmi účinně čistí akvária, akvarijní skříňky a světla.
Díky šetrným látkám, které Care Panes obsahuje, je pro vodní živočichy bezpečný a proto se již s úspěchem používá v lékařství, veřejných a školních zařízeních.
Minimální množství Care Panes stačí k dosažení optimálního výsledku, rychle schne a nezanechává žádné stopy.
Care Panes obsahuje 99,9% přírodních látek, vyznačuje se mimořádnou účinností a proto je jeho vliv na životní prostředí minimální.

Použití:
Care Panes stačí stříknout na hadřík z mikrovláken nebo přímo na čištěný povrch, důkladně krátce setřít a hotovo.

* Care Panes obsahuje velmi účinné biotenzidy, až 500 krát účinnější než běžné chemické tenzidy původem z petrochemického průmyslu.

* Care Panes nemá žádné rizikové označení, byl vyvinut, aby minimalizoval riziko vzniku alergií a neobsahuje žádné geneticky modifikované látky.

* Speciální pěna ve spreji snižuje šíření aerosolů, neboť ji není možné vdechnout. Také se nekontrolovatelně nešíří akváriem, protože se aplikuje cíleně.

* Koncepce Care Panes je čistě ekologická, jeho účinné látky pocházejí z přirozeně se obnovujících zdrojů, obal je vyroben ze 100% recyklovatelného plastu bez obsahu kovů.

Obsah: 500 ml
0220.002
10,30 EUR
vcetne MwSt (25,50 %)
Care Bacter

Care Bacter

Care Bacter obsahuje bakterie v substrátu kamenné moučky z Maerl minerálů, které udržují sladkovodní i mořská akvária v čistotě.

Funkce:

1. Výrazně se snižuje výskyt různých zelených a vláknitých řas, což prodlužuje dobu, po kterou zůstávají akvarijní skla čistá.
Aplikované bakterie si s výše uvedenými řasami konkurují.

2. Ubývá množství dusičnanových a fosforečnanových sloučenin.
Bakterie přijímají tyto sloučeniny jako potravu a na konci života se sami stávají součástí korálnatců nebo jsou odváděny odpěňovači nebo filtračními systémy.

3. Vitalita korálnatců a ryb se zvyšuje.
Bakterie a další látky podporují imunitu a snižují riziko chorob, především infekcí způsobených patogenními bakteriemi rodu Vibrio.

4. Akvárium je na první pohled výrazně čistší a podíl organických sedimentů (bakteriální mulm) je podstatně zredukován.
Bakterie mohou tento mulm zužitkovat jako potravu.


Pro člověka i životní prostředí nezávadné bakterie.
Neobsahuje toxické složky.
Předávkování je vyloučeno!
Výrobek není vhodný ke konzumaci!
Vyhnout se kontaktu s očima!
Uchovávejme mimo dosah dětí!

Aplikace:
Při prvním použití doporučujeme takzvanou "šokovou terapii" (ve formě odměrky, která je součástí dodávky), která zajistí rychlé a efektivní dosažení požadovaného pozitivního výsledku:
Pro akvária od 500 do 1.000 litrů platí: 10 ml týdně (odpovídá 4 odměrkám) po dobu 2 týdnů.
Pro akvária od 100 do 500 litrů platí: 5 ml týdně (odpovídá 2 odměrkám) po dobu 2 týdnů.
Pro akvária od 30 do 100 litrů platí: 2,5 ml týdně (odpovídá 1 odměrkám) po dobu 2 týdnů.
Při dávkování doporučujeme dočasně na 10 minut vypnout stávající mechanickou filtraci a mořské odpěňování a dávku přidat přímo do akvarijního biotopu.

Běžné dávkování po prvním „injekčním šoku“:
Pro akvária od 500 do 1.000 litrů platí: 2,5 ml týdně (odpovídá 1 odměrce).
Pro akvária od 30 do 500 litrů platí: 1,25 ml týdně (odpovídá 1/2 odměrky).
Při dávkování doporučujeme dočasně na 10 minut vypnout stávající mechanickou filtraci a mořské odpěňování a dávku přidat přímo do akvarijního biotopu.

Koncentrace: 10^9 CFU/g
Obsah: 40 ml
0220.005
27,10 EUR
vcetne MwSt (25,50 %)
Care Bacter

Care Bacter

Care Bacter contains bacteria on a substrate of powdered Maerl gravel, which keep fresh or seawater aquaria clean.

Mode of action:

1. Various green and filamentous algae will be greatly reduced, algae growth on aquarium panes will be retarded.
The introduced bacteria are in competition with the algae mentioned.

2. Nitrate and phosphate compounds decrease. The bacteria take up nitrate and phosphate compounds as food and are
digested by corals, respectively separated by a skimmer or filter at the end of their lives.

3. Corals and fish get more vital. The bacteria and the other contents supplement the defenses and reduce the risk of deseases esp. of Vibrio infections.

4. The aquarium appears much cleaner and organic detritus / duff is significantly reduced. The bacteria can use the detritus /
duff as food.

Non-pathogenic bacteria for humans and the environment.
Doesn’t contain any toxic materials.
No overdosing possible!
The product is not suitable for human consumption!
Avoid eye contact!
Keep away from children!

Application:
For the initial application we recommend a so-called “shock vaccination” (scoop included in the scope of delivery), which will effectively and quickly lead to a desired positive outcome:
For aquariums from 500 to 1,000 liters (132 to 264 USgal.): 10 ml (0.33 fl.oz) per week (equivalent to 4 measuring spoons) for a period of 2 weeks.
For aquariums from 100 to 500 liters (26 to 132 USgal.): 5 ml (0.17 fl.oz) per week (equivalent to 2 measuring spoons) for a period of 2 weeks.
For aquariums from 30 to 100 liters (8 to 26 USgal.): 2.5 ml (0.08 fl.oz) per week (equivalent to 1 measuring spoons) for a period of 2 weeks.
During the dosing, we recommend temporarily stopping the existing mechanical filter system and sea water skimming for 10 minutes, and to inject the dose directly into the aquarium biotope.

Normal dosage after the first vaccination:
For aquariums from 500 to 1,000 liters (132 to 264 USgal.): 2,5 ml per week (equivalent to 1 measuring spoon).
For aquariums from 30 to 500 liters (26 to 132 USgal.): 1.25 ml per week (equivalent to 1/2 measuring spoon).
During the dosing, we recommend temporarily stopping the existing mechanical filter system and sea water skimming for 10 minutes, and to inject the dose directly into the aquarium biotope.

Concentration: 10^9 CFU/g
Contents: 200 ml (6.76 fl oz)
0220.007
103,50 EUR
vcetne MwSt (25,50 %)