Care Bacter

>> Do strony katalogu z produktami pokrewnymi
Care Bacter

Care Bacter zawiera bakterie na sproszkowanym substracie z krasnorostów maerl, które utrzymują czystość słodkiej i morskiej wody w akwarium.

Działanie:

1. Mocno zredukowana ilość zielonych i włosowatych glonów.
Szyby akwarium nie pokrywają się tak szybko glonami. Wprowadzone bakterie konkurują z wymienionymi wyżej glonami.

2. Zmniejsza się ilość nitrozwiązków i związków fosforanów.
Bakterie żywią się nitrozwiązkami i związkami fosforanów i są pobierane pod koniec swojego życia przez korale lub wyłapywane przez odpieniacze czy też filtry.

3. Korale i ryby są zdrowsze.
Bakterie i inne substancje wzmacniają odporność, redukują ryzyko zachorowania między innymi na infekcje vibrio.

4. Akwarium staje się wyraźnie czystsze, a osad organiczny (próchno) znacznie mniejszy.
Bakterie mogą utylizować próchno jako pożywienie.

Niepatogenne bakterie dla człowieka i środowiska.
Nie zawiera materiałów toksycznych.
Nie ma możliwości przedawkowania!
Produkt nie nadaje się do spożycia!
Unikać kontaktu z oczami!
Trzymać z dala od dzieci!

Stosowanie
W przypadku pierwszego zastosowania środka zalecamy tak zwaną „terapię szokową” (miareczka dołączona do zestawu), gdyż prowadzi to szybko i skutecznie do pożądanego efektu.
Do akwariów od 500 do 1 000 litrów: 10 ml na tydzień (odpowiada 4 miareczkom) przez 2 tygodnie.
Do akwariów od 100 do 500 litrów: 5 ml na tydzień (odpowiada 2 miareczkom) przez 2 tygodnie.
Do akwariów od 30 do 100 litrów: 2,5 ml na tydzień (odpowiada 1 miareczkom) przez 2 tygodnie.
Na czas dozowania zalecamy tymczasowe zatrzymanie mechanicznej instalacji filtracyjnej i odpieniacza wody morskiej na 10 minut i wprowadzenie dawki bezpośrednio do biotopu akwarium.

Zwykłe dozowanie po pierwszym szczepieniu:
Do akwariów od 500 do 1 000 litrów: 2,5 ml na tydzień (odpowiada 1 miareczce).
Do akwariów od 30 do 500 litrów: 1,25 ml na tydzień (odpowiada 1/2 miareczki).
Na czas dozowania zalecamy tymczasowe zatrzymanie mechanicznej instalacji filtracyjnej i od pieniacza wody morskiej na 10 minut i wprowadzenie dawki bezpośrednio do biotopu akwarium.

Stężenie: 10^9 CFU/g
Objętość: 40 ml

0220.005
28.26 USD

Ceny w tym katalogu są podane w USD i zawierają 0% VAT. Dalsze informacje