Obchodní podmínky

platné od 1. září 1999, nové vydání 10.února 2002

Všeobecně


Uzavřením objednávky uznává obchodník podmínky dodávky a platby. Základem cen je výdajová situace při sestavování platného ceníku.Výdajové a ostatní změny jsou po dohodě možné. Zboží zasíláme pokud jinak nedohodnuto , nejlevnější zásilkovou službou. Pokud má obchodník co se dodávky týče, zvláštní přání, budou vyšší výdaje zaúčtovány. Lhůta dodávky je pouze přibližná a nezavazující. Náhrada škody způsobena opožděnou dodávkou se vylučuje.

Výhradní vlastnictví


Do úplného zaplacení zůstábá zboží majetkem firmy TUNZE Aquarientechnik GmbH. Převody a šeky platí až po příchodu na našem kontě jako zaplacené. Požadavky z již prodaného , ale nezaplaceného zboží , platí jak dohodnuto až do úplného uhrazení firmě TUNZE. Při opožděné platbě je firma TUNZE oprávněna připočítat k původní ceně jednoprocentní zúročení.

Škody způsobené dopravou 


Všechny zásilky cestují na výdaje a risiko příjemce. Na přání zákazníka je možno uzavřít pojistku ( hradí zákazník ) na transtort. Zboží musí být při přejmutí okamžitě zkontrolováno na případné škody vzniklé transportem. Tyto škody musí být nejpozději do 24 hodin nahlášeny transportní službě, ať už se jedná o poštu nebo jinou zásilkovou službu. Při závadách v dodávce není obchodník oprávněn cenu závadného zboží odpočítat z účtu firmy TUNZE. Ohodnocení těchto škod musí být do 3 dnů zasláno firmě TUNZE. Ostatní reklamace na zboží musí být do 14 dnů po dodávce oznámeny dodavateli a sice písemně nebo faxem. Nehrazené zásilky firmě TUNZE nejsou v žádném případě z organizačních důvodů firmou TUNZE přijímány. 

Místo vyřizování 


Místo vyřizování všech smluv je Penzberg. Všechny spory, které vzniknou na základě smluv jsou vyřizovány soudem který je příslušný  pro sídlo firmy TUNZE. Prodávající je ale oprávněn též žalovati u soudu, příslušném pro sídlo kupujícího. V případě, že jedna z uvedených podmínek zanikne, jsou ostatní podmínky dále platné.