Zasílejte jen čisté a odkalkované výrobky,u znečištěných výrobků se mohou připočítat výlohy za čištění.
Při opravě na garanci přiložte kopii účtu.
Download Servis-formulá