E-Mail pro otázky k závadě TUNZE výrobků

Vyplňte podle možnosti všechna políčka.Jak podrobněji popíšete váš problém,tím lépe vám můžeme pomoci. Silně označená políčka musí být vyplněna.
Kdy dochází k poruše?
Jak často se porucha vyskytuje?