Pomoc techniczna

W przypadku konieczności uzyskania pomocy technicznej dotyczącej naszych produktów, należy zwrócić się do sklepu branżowego. W panelu menu, po lewej stronie znajduje się rubryka „Adresy sklepów”.

Chętnie poinformujemy o stacji serwisowej znajdującej się w Państwa rejonie lub udzielimy natychmiastowej pomocy. Prosimy o w miarę możliwości dokładne opisanie powstałego problemu i zwrócenie się do nas via e–mail lub za pomocą faksu.

W przypadku prostych napraw jesteśmy w stanie bardzo szybko przesłać części wymienne lub całe urządzenia. W razie konieczności istnieje możliwość skorzystania z serwisu naprawczego naszego zakładu.

Przy odsyłaniu produktów TUNZE® prosimy o dołączenie wypełnionego formularza naprawy/reklamacji.