Prosimy o wysyłanie tylko czystych urządzeń, z których usunięto kamień. W przeciwnym razie zostaną doliczone koszty czyszczenia.
Przy roszczeniach gwarancyjnych prosimy o dołączeniu gwarancji (kopii rachunku).

Download Formularz naprawy/reklamacji